หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : วันแม่แห่งชาติ
โดย : admin
อ่าน : 510
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันศุกร์  ที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหาร 
ฟังเทศน์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  และทำความดีเทิดบูชาพระคุณแม่ 
ในวันแม่แห่งชาติ  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  โดยมีคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกันทำบุญ
ภายบริเวณโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายโดยพร้อมเพรียงกัน