หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : วันภาษาไทยแห่งชาติ
โดย : admin
อ่าน : 545
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีพิธีเปิด
โดย นายสมพงษ์  อุ่นแก้ว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงละคร  
การแสดงประกอบเพลงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของไทย
การประกวดกิจกรรมวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย คัดลายมือ นักอ่าน ท่องบทอาขยาน การจัดบอร์ดผลงานนักเรียน
และการประกวดการแต่งกาย ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนรางวัลโดยมีร้านค้า ผู้ปกครองนักเรียน ธนาคารกรุงไทย 
และจากโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน