รายงานผลการดำเนินงาน

Up

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563
รายงานการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
 
 
Powered by Phoca Download