ผู้บริหาร

Featured
?
? ?
ชื่อ - นามสกุล : นายพิฆเนศ พาคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : ?0864456012
Email : ?
กลุ่ม / แผนก :ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :บริหารสถานศึกษา
?
? ?
ชื่อ - นามสกุล : นายณฐพรต เพ็งสาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : ?0845021123
Email : ?
กลุ่ม / แผนก :ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :บริหารสถานศึกษา
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม / แผนก :ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :บริหารสถานศึกษา