แผนปฏิบัติราชการ

Up

แผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2564
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
 
 
Powered by Phoca Download