Up

ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ,การขับเคลื่อนจริยธรรม,การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ครู คศ.1
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ครู คศ.2
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ครู คศ.3
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566 ครู คศ.4
 
 
Powered by Phoca Download