ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายพิฆเนศ พาคำ

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายพิฆเนศ พาคำ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายพิฆเนศ พาคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โดยมี นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

?