ภาพบรรยากาศการอบรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาต้น วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมหนองคู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย