ภาพบรรยากาศการอบรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปลาย วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมหนองคู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย