นางสาวกวินธิดา ยิ้มละมัย

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกวินธิดา ยิ้มละมัย
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านน้ำพุ (มาเรียนรวม)
Telephone :  
Email :  
 

นางสาวละออง พรมราช

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวละออง พรมราช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านน้ำพุ (มาเรียนรวม)
Telephone :  
Email :  
 

นางสาวชัชสุดา อาจศักดี

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว ชัชสุดา อาจศักดี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

นางกัญญาณิษฐ์ สายโสภา

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางกัญญาณิษฐ์ สายโสภา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม (มาเรียนรวม)
Telephone :  
Email :  
 

นางสุมาลา พุ่มอิ่ม

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นาง สุมาลา พุ่มอิ่ม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้า