นางสาวนภัสภรณ์ แก้วยม

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนภัสภรณ์ แก้วยม
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : การศึกษาพิเศษ
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :

นายพีระพงษ์ เนธิบุตร

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นายพีระพงษ์ เนธิบุตร
ตำแหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :

นายณัฐพนธ์ เทียงดาห์

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นายณัฐพนธ์ เทียงดาห์
ตำแหน่ง : ธุรการ
หน้าที่หลัก :  
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านน้ำพุ
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
 

นายเอกลักษณ์ หาสิงทอง

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นายเอกลักษณ์ หาสิงทอง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :  
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านน้ำพุ
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
 

นายเอกชัย สายโสภา

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นายเอกชัย สายโสภา
ตำแหน่ง : ธุรการ
หน้าที่หลัก :  
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :