รับมอบทุนการศึกษา โครงการของดีประจำตำบลของหนู

รับมอบทุนการศึกษา โครงการของดีประจำตำบลของหนู

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม ได้ต้อนรับ มูลนิธิคาราบาว ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้ เด็กหญิงวสุนธรา ต.ประดิษฐ์ หรือน้องเม็ดทราย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย? มีนางสาวศิราภรณ์ วังคีรี ครูประจำชั้น น้องเม็ดทรายเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก "เรียงความยอดเยี่ยมและทุนพัฒนาตำบลด่านซ้าย" ในโครงการ ของดีประจำตำบลของหนู ปี 2563 โดยได้เล่าเรื่องของดีประจำตำบลด่านซ้าย เช่น ประเพณีผีตาโขน พระธาตุศรีสองรัก ภายใต้ชื่อเรื่อง "ด่านซ้าย" ดินแดนแห่งประเพณีล้ำค่า บูชาพระธาตุศรีสองรัก"? โดยเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และเงินเพื่อพัฒนาตำบล จำนวน 10,000 บาท ขอชื่นชมความสามารถของน้องเม็ดทราย ขอให้พัฒนาฝีมือให้เก่ง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม เพจ?ตำบลของหนู