ประกาศเปิดเรียน อนุบาล 2 - 3

ประกาศเปิดเรียน อนุบาล 2 - 3

ประกาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม
ตามแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดต่อจังหวัดเลย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม
จึงได้ประกาศ เปิดเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 -3 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

Print