23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2565

วันปิยมหาราช

?

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็ดพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม