วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่๓ มิถุนายน ๒๕๖๖โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม นายพิฆเนศ พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย มอบหมายให้ นายณฐพรต เพ็งสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย