คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมาย/คู่มือ

Up

คู่มือการดำเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
แนวทางขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือมาตรการและแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาปลอดภัย 2566
คู่มือการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม 2566
คู่มือการบริหารการบริหารงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม 2566
 
 
Powered by Phoca Download