ประกาศวันหยุดเรียน

 ประกาศจากทางโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม
*วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนได้หยุดเรียนเป็นเวลา​ 1 วัน​
**ทางโรงเรียนได้สอนชดเชย​ใน วันเสาร์​ ที่ 3 ตุลาคม 2563 แล้ว


Print