ประกาศวันหยุดเรียน

?ประกาศจากทางโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม
*วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนได้หยุดเรียนเป็นเวลา? 1 วัน?
**ทางโรงเรียนได้สอนชดเชย?ใน วันเสาร์? ที่ 3 ตุลาคม 2563 แล้ว