กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นำโดย นายเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำพุ ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ชยากรณ์ ตรีวิเศษ นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์ โดยแบ่งการเรียนรู้ ดังนี้
1.เดินชมอุทยาน นักเรียนได้พบกับต้นไม้เก่ากลายเป็นหิน เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ เงินสมัยโบราณ และแผนที่จำลองอำเภอด่านซ้าย
2.เดินชมรอบพระธาตุฝั่งน้ำหมัน พบประวัติน้ำหมัน รางชักรอกส่งของ รางชักปล่อยต้นผึ้งลงน้ำหมัน ไปสิ้นสุดที่ประตูทางเข้าพระธาตุฝั่งเดิม(ขนส่ง)
3.เดินชมรอบพระธาตุฝั่งค่ายมวยเก่า ชมรูปปั้นสัตว์ชนิดต่าง ๆ และประวัติค่ายมวย การละเล่นต่างในงานนมัสการพระธาตุ
4.ขึ้นไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ฟังประวัติความเป็นมาของพระธาตุ และวาดรูประบายสีเกี่ยวกับพระธาตุ

เสร็จแล้วเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพทุกคน