กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม นำโดยว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ชยากรณ์ ตรีวิเศษ นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้นำนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่วัดโพนชัย พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ในตัวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนัก เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
โดยได้รับความรู้จากพระอาจารย์ โดยท่านได้ให้ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของวัดโพนชัย
ความเป็นมาของการทำหน้ากากผีตาโขน และประเพณีการละเล่น
ข้อควรปฏิบัติในการร่วมประเพณีการละเล่นผีตาโขน นักเรียนได้รับความรู้และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ