เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)