กีฬาภายใน อนุบาลด่านซ้ายเกมส์ ครั้งที่ 44

กีฬาภายใน อนุบาลด่านซ้ายเกมส์ ครั้งที่ 44

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 การแข่งกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม "อนุบาลด่านซ้ายเกมส์ ครั้งที่ 44"?เริ่มจากเวลา 07.00 น. ตั้งขบวนพาเหรดที่บริเวณสี่แยกบ้านเดิ่นแล้วเดินขบวนพาเหรดมาที่สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย แบ่งเป็นสี่ 4 สีด้วยกันตามลำดับขบวนพาเหรด ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีเขียว และสีฟ้า ซึ่งแต่ละสีได้จัดขบวนได้อย่างสวยงาม ส่วนในพิธีเปิดได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโดย นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่งได้รับมอบหมาย นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้เป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยมี นายยุทธพงษ์ ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน มีตัวแทนส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธเปิดในครั้งนี้ การแข่งขันมีกำหนด 2 วัน คือวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนนักกีฬาทุกคนที่ให้ความร่วมมือจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพกิจกรรม