ร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย